Nguyễn Vũ Minh Toàn

azshared.com
Member / Cấp bậc: 14
Hoa lư - Pleiku - Gia Lai
Tham gia: 16-06-2006
 • Đã xem: 415549 trang
 • Lượt Fav: 0
 • Lượt watch: 3094
 • ZDA point: 102879

LƯU BÚT (có tất cả: 8686)

1. [kimhopvo3]
(November 16, 2015, 4:05 pm)
kimhopvo3


Mua một cái Lu về đựng nước nuôi cá : lia thia - hoàn kiếm - mắt lồi - bảy màu - chép nhựt - cá ngựa vằn - Do đám Giun kim làm thức ăn cho cá bám vào nút bấc của cái Lu - Con Chuột đánh hơi và trong một đêm tối trời Con Chuột cắn nát mất cái nút bấc , thế
2. [max]
(June 17, 2015, 1:09 pm)
max
9 năm rồi đó bạn ơi!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
3. [max]
(May 31, 2015, 5:37 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
4. [max]
(August 20, 2013, 11:52 am)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
5. [max]
(August 9, 2013, 3:44 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
6. [max]
(July 15, 2013, 3:50 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
7. [max]
(July 14, 2013, 1:24 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
8. [max]
(July 11, 2013, 9:59 am)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
9. [max]
(July 9, 2013, 9:11 am)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
10. [max]
(July 9, 2013, 9:09 am)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
11. [max]
(June 28, 2013, 3:16 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
12. [max]
(June 15, 2013, 5:52 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
13. [max]
(June 15, 2013, 5:51 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
14. [max]
(June 15, 2013, 5:50 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
15. [max]
(June 15, 2013, 5:48 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
16. [max]
(June 15, 2013, 5:47 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
17. [max]
(June 15, 2013, 5:45 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
18. [max]
(June 2, 2013, 8:15 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
19. [max]
(June 2, 2013, 8:14 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
20. [heoboo]
(May 29, 2013, 6:31 am)
heoboo
Tuyển CTV Kinh doanh và Multimedia
http://www.5gia...A0x1H
21. [max]
(September 18, 2012, 8:34 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
22. [max]
(September 18, 2012, 8:31 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
23. [max]
(September 18, 2012, 8:29 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
24. [max]
(September 18, 2012, 8:28 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
25. [max]
(September 18, 2012, 8:27 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
26. [max]
(September 18, 2012, 8:27 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
27. [max]
(September 18, 2012, 8:23 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
28. [maxs]
(September 1, 2012, 3:11 am)
maxs
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
29. [tsukasa169]
(August 29, 2012, 9:40 am)
tsukasa169
bác làm em dật cả mình )
30. [max]
(August 21, 2012, 5:03 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
31. [max]
(August 21, 2012, 5:01 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
32. [max]
(August 21, 2012, 5:00 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
33. [max]
(August 21, 2012, 4:58 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
34. [max]
(August 21, 2012, 4:40 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
35. [max]
(August 21, 2012, 4:38 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
36. [max]
(August 21, 2012, 4:34 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
37. [max]
(August 21, 2012, 4:34 pm)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
38. [tarahhuyen]
(August 21, 2012, 1:55 am)
tarahhuyen
Lại leo lên No.9 rồi sao
Everything's in ur hands!!!
39. [kinata]
(August 16, 2012, 7:59 am)
kinata
Bạn là ai zị?
40. [max]
(August 14, 2012, 10:22 am)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
41. [max]
(August 14, 2012, 9:41 am)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
42. [max]
(August 11, 2012, 9:53 am)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
43. [max]
(August 11, 2012, 9:53 am)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
44. [binpinpin]
(July 25, 2012, 8:09 am)
binpinpin
Lâu lâu k thấy than thở "tương lai nào cho chúng ta" trên shoutbox tự dưng thấy nhớ nhớ
More? http://4mua.info/blog
45. [max]
(July 17, 2012, 7:21 am)
max
Tương lai nào cho chúng ta!
Nơi đô thành chỉ một mình trơ trọi
Giữa biển người sao vẫn thấy cô đơn ....
46. [mingxin]
(June 10, 2012, 3:38 pm)
mingxin
qua nhà góp ý cho tớ với
*Yahoo tamtttvvv
*Skype tshanmingxin
*Email tranminhtamgraphic@gmail.com
*Điện Thoại 0909 886 457 – 0988 007192 *Websiteswww.tamphotoshop.us |
www.tranminhtam.co.cc
47. [hoaithu2478]
(May 24, 2012, 6:16 am)
hoaithu2478
em oi, chi ve SG rui ne, em to chuc ofline cuu zider nhi, cho chi tham gia voi ne
cuộc đời đó-có bao lâu-mà hững hờ...
48. [vitpengpeng]
(May 11, 2012, 1:58 pm)
vitpengpeng
hi! lâu lắm rồi ko gặp hihihi
49. [bo0x]
(January 1, 2012, 3:02 pm)
bo0x
Happy new year anh Max
.♥- Chém theo chiều gió -♥.
50. [ideaeyes]
(December 16, 2011, 10:35 am)
ideaeyes
Chuc mung sinh nhat nhe http://nguyenhu...1.jpg
NguyenHaiLogo - Thiết kế Thương hiệu - www.ibrandvn.com

TỰ GIỚI THIỆU

+ Nick : Max
+ S.E.X : Male
+ Job : Architect
+ Blood type : B
+ D.O.B : 16.12.1985
+ Phone : 0.909.909.531

- Một kiến trúc sư.
- Một người Gia Lai 24 tuổi .
- Một zider “tai tiếng” với sự kiện “.... Max” http://www.zda....64252
- Một nghệ sỹ thích tham gia mọi lĩnh vực thuộc về nghệ thuật .

http://www.zda....it=24
http://www.zda....e=max
http://www.zda....e=max

Facebook http://www.face...htoan

Flickr http://www.flic...toan/

DeviantART http://nguyenvu...t.com

Mediafire http://www.medi...htoan


http://maytrang.zda.vn/
http://bo0x.zda.vn/
http://zicon.zda.vn/
http://tarahhuyen.zda.vn
http://tuananhvi.zda.vn/
http://acamax.zda.vn/

(0115/0024)

1 ngày ...................... 007
3 ngày ...................... 015
1 tuần ....................... 026
1 tháng ..................... 054
Tất cả ....................... 248

* Software : Autocad 2009; 3DMax 2009; Adobe Photoshop CS3; Corel Painter X; Adobe Illustrator CS3; Sketch Up 7; Corel DRAW 12; Adobe Indesign CS3; Microsoft Windows Paint ...

* Hardware : ntel Pentium 4 (3.0Ghz) ; 4GB Ram DDR2 800 Kingmax-BGA ; VGA 7300GT ; 320+120 GB Samsung HDD ; Tablet Wacom Graphire 3 A5 ...

@ - TOP FAVOURITES http://www.zda....e=max
@ - Print Art http://www.zda....e=max
@ - 2D Illustration http://www.zda....e=max
@ - 3-Dimenstional http://www.zda....e=max
@ - Photography http://www.zda....e=max
@ - Screen Art http://www.zda....e=max
@ - Web Design http://www.zda....e=max

Bạn bè Tất cả

 • nauxnaux
 • huykaibahuykaiba
 • countrymancountryman
 • huynhneahuynhnea
 • heroboyheroboy
 • phamvuhoangphamvuhoang

LƯU BÚT

 • kimhopvo3 November 16, 2015, 4:05 pm
  kimhopvo3


 • max June 17, 2015, 1:09 pm
  max
  9 năm rồi đó bạn ơi!
 • max May 31, 2015, 5:37 pm
  max
  Tương lai nào cho chúng ta!
Xem tất cả