Nguyễn Khắc Thuỷ Tiên

Member / Cấp bậc: 10
in your heart
Tham gia: 02-09-2005
 • Đã xem: 62418 trang
 • Lượt Fav: 734
 • Lượt watch: 65534
 • ZDA point: 9278

BẠN BÈ (có tất cả: 46)

 • onimushaonimusha
 • mintarmintar
 • daicabhdaicabh
 • phoenixlovephoenixlove
 • free2beemegidfree2beemegid
 • singredsingred
 • prostarprostar
 • vietmaxvietmax
 • katukatakatukata
 • coolspidercoolspider
 • deafsnake77deafsnake77
 • vuhoangphuongvuhoangphuong
 • longhairlonghair
 • beheoconbeheocon
 • justinkjustink
 • catdesignercatdesigner
 • fairfair
 • elenaelena
 • taysonusstaysonuss
 • moonykmoonyk
 • hummingbirdhummingbird
 • forneverlandforneverland
 • maroonedmarooned
 • ritaartritaart
 • mrtuannguyenmrtuannguyen
 • huydunghuydung
 • landland
 • mockjn9bjrdmockjn9bjrd
 • featherstonefeatherstone
 • nobodynobody
 • minhhiminhhi
 • aloolaaloola
 • nixienixie
 • vidakavidaka
 • pototudopototudo
 • thaoothaoo
 • poisonivypoisonivy
 • redmaxredmax
 • sonmapsonmap
 • onintonint
 • clayclay
 • linailinai
 • catdesigncatdesign
 • kapie1571993kapie1571993
 • personallifepersonallife
 • jupijupi

TỰ GIỚI THIỆU

happily never after ..

Bạn bè Tất cả

 • onimushaonimusha
 • mintarmintar
 • daicabhdaicabh
 • phoenixlovephoenixlove
 • free2beemegidfree2beemegid
 • singredsingred

LƯU BÚT

 • vokimhop2016 July 9, 2016, 3:35 pm
  vokimhop2016
  Tôn giáo conj đỉ mẹ tụi mày, giả danh tôn giáo đi rình mò và trục lợi cá nhân thong6 qua việc đi thăm nom chăm sóc các Trại Què , Khiếm Thính trên địa bàn TP. mang danh Tôn Giáo và Công An Nhân Dân. Tao xỉ vả vào Chính Quyền Nhà Nước Mày á. Làm lồn gì đánh nhau ko?? Đỉ mẹ tụi mày rảnh rổi quá nên đi quấy rối người khác à. Con đỉ mẹ tụi mày chứ Nghệ Thuật gì. Con đỉ mẹ mày Ngụy Quân Ngụy Quyền Lưu manh quen rồi nay thò mồm ra đây giở quẻ nữa huh? Trường mày và cty Phan Thi đó thích đánh nhau ko?? Đồ vô lại chó đẽ
 • vokimhop2016 May 3, 2016, 12:03 pm
  vokimhop2016


 • kimhopvo3 March 27, 2016, 2:02 pm
  kimhopvo3


Xem tất cả