Nguyễn Vũ Minh Toàn

azshared.com
Member / Cấp bậc: 14
Hoa lư - Pleiku - Gia Lai
Tham gia: 16-06-2006
 • Đã xem: 415549 trang
 • Lượt Fav: 0
 • Lượt watch: 3094
 • ZDA point: 102879

BẠN BÈ (có tất cả: 4000)

 • nauxnaux
 • huykaibahuykaiba
 • countrymancountryman
 • huynhneahuynhnea
 • heroboyheroboy
 • phamvuhoangphamvuhoang
 • sonicflysonicfly
 • yendttb2007yendttb2007
 • thuy23dznerthuy23dzner
 • lovelythlovelyth
 • ljmilcoolljmilcool
 • haijunhaijun
 • linalina
 • adela01adela01
 • thienliemthienliem
 • yancanloveyancanlove
 • buithanhbinhbuithanhbinh
 • xiaoyingxiaoying
 • sweetbunnysweetbunny
 • micti2003micti2003
 • mintarmintar
 • kellybuikellybui
 • caracatcaracat
 • muongbocapmuongbocap
 • ni6886ni6886
 • kitadokitado
 • thanhapghthanhapgh
 • oloalooloalo
 • christinachristina
 • casper8310casper8310
 • thelastvagthelastvag
 • mo9bmo9b
 • nanapnnanapn
 • luciditylucidity
 • mingming
 • rafikrafik
 • hiddentearshiddentears
 • vinhtongvinhtong
 • danchoi4muadanchoi4mua
 • wow_heronwow_heron
 • poseido2008poseido2008
 • vit87vit87
 • zyzziezyzzie
 • newfoxnewfox
 • bluenickbluenick
 • sunflower09sunflower09
 • 1100211002
 • byowtbyowt
 • justinvujustinvu
 • hacmonsterhacmonster

TỰ GIỚI THIỆU

+ Nick : Max
+ S.E.X : Male
+ Job : Architect
+ Blood type : B
+ D.O.B : 16.12.1985
+ Phone : 0.909.909.531

- Một kiến trúc sư.
- Một người Gia Lai 24 tuổi .
- Một zider “tai tiếng” với sự kiện “.... Max” http://www.zda....64252
- Một nghệ sỹ thích tham gia mọi lĩnh vực thuộc về nghệ thuật .

http://www.zda....it=24
http://www.zda....e=max
http://www.zda....e=max

Facebook http://www.face...htoan

Flickr http://www.flic...toan/

DeviantART http://nguyenvu...t.com

Mediafire http://www.medi...htoan


http://maytrang.zda.vn/
http://bo0x.zda.vn/
http://zicon.zda.vn/
http://tarahhuyen.zda.vn
http://tuananhvi.zda.vn/
http://acamax.zda.vn/

(0115/0024)

1 ngày ...................... 007
3 ngày ...................... 015
1 tuần ....................... 026
1 tháng ..................... 054
Tất cả ....................... 248

* Software : Autocad 2009; 3DMax 2009; Adobe Photoshop CS3; Corel Painter X; Adobe Illustrator CS3; Sketch Up 7; Corel DRAW 12; Adobe Indesign CS3; Microsoft Windows Paint ...

* Hardware : ntel Pentium 4 (3.0Ghz) ; 4GB Ram DDR2 800 Kingmax-BGA ; VGA 7300GT ; 320+120 GB Samsung HDD ; Tablet Wacom Graphire 3 A5 ...

@ - TOP FAVOURITES http://www.zda....e=max
@ - Print Art http://www.zda....e=max
@ - 2D Illustration http://www.zda....e=max
@ - 3-Dimenstional http://www.zda....e=max
@ - Photography http://www.zda....e=max
@ - Screen Art http://www.zda....e=max
@ - Web Design http://www.zda....e=max

Bạn bè Tất cả

 • nauxnaux
 • huykaibahuykaiba
 • countrymancountryman
 • huynhneahuynhnea
 • heroboyheroboy
 • phamvuhoangphamvuhoang

LƯU BÚT

 • kimhopvo3 November 16, 2015, 4:05 pm
  kimhopvo3


 • max June 17, 2015, 1:09 pm
  max
  9 năm rồi đó bạn ơi!
 • max May 31, 2015, 5:37 pm
  max
  Tương lai nào cho chúng ta!
Xem tất cả