Seisupi Akaisa

Member / Cấp bậc: 5
N/A
Tham gia: 11-04-2006
 • Đã xem: 6786 trang
 • Lượt Fav: 209
 • Lượt watch: 1
 • ZDA point: 1403

TỰ GIỚI THIỆU

. My name: Seisupi Akaisa / Triệu Diệp Tề / Gabriela Osier

. Old nicks: Blackflower / Kouya Lain

. My blog: [aQuArIuS] http://my.opera...blog/

. My gallery: Endless World http://seisupi.zidean.com/ - Endless World http://seisupi.minitokyo.net/ - Endless World [Avatar] http://multimed...=1144

. My writing:
Fanfiction:
------ Hạnh phúc chỉ là ảo ảnh http://www.vnfi...5&hl=
------ If I die, you won't cry for me? http://www.vnfi...6&hl=
------ Đồi hoa vàng http://www.vnfi...1&hl=

Truyện:
------ Ngày xa anh http://www.vnfi...9&hl=
------ Quán cũ [Round Robin - Nhiều tác giả] http://www.vnfi...6&hl=

Bạn bè Tất cả

 • kumakuma
 • padreipadrei
 • viiipviiip
 • syaokizzsyaokizz
 • nekoneko
 • leo1908leo1908

LƯU BÚT

 • blueuffalo February 22, 2007, 6:12 am
  blueuffalo
  Cám ơn bạn đã góp ý cho tác fẩm của tui (dù đã lâu hay mới đây).
  CHÚC MỪNG NĂM MỚI (mới mùng 6 còn tết mà )
 • osiris January 9, 2007, 12:56 pm
  osiris
  +___+ ay chay....
  -____- nhầm òi...... • osiris January 4, 2007, 1:08 pm
  osiris
  hình như là bạn Sam XD
Xem tất cả