TRỢ GIÚP

Những ký tự U, C, M, W, ZP có ý nghĩa gì trên thanh điều khiển vậy ? » trở lại

Đây là các ký tự viết tắt chỉ trạng thái của một thành viên, trong đó:

  • U: Update – Đây là số các Zidean, bài viết, comment mới kể từ lần truy cập cuối cùng của bạn.

  • C: Comment – Số comment mới cho các Zidean của bạn.

  • M: Message – Số tin nhắn cá nhân mới gửi cho bạn.

  • W: Watch – Đây là tổng số Zidean mà các Zider trong danh sách theo dõi của bạn đã gửi lên từ lần cập nhật cuối cùng.

  • Zp: Zidean point - Đây là số điểm hiện thời của bạn. Số điểm này thể hiện kinh nghiệm của bạn trên ZideanART, cách tính điểm vui lòng xem tại đây.
CÁC BÀI KHÁC
Tôi có thể đổi / xóa tên truy cập (nickname) của mình hay không ?
Cơ chế tính điểm (ZPoint) của ZideanART như thế nào ?
Tôi không muốn người khác thấy khi đang xem ZideanART được không ?
Mục Tin Nhắn của ZideanART không gửi kèm file được ?
Làm sao tôi biết những thành viên nào đang online?
Có cách nào thay đổi kiểu gõ tiếng Việt không ?
Bảo vệ sự riêng tư
Đã đăng nhập thành công, nhưng trang web lại hiển thị chưa đăng nhập.