TRỢ GIÚP

Chính sách cộng tác với ziders » trở lại

Aothun.vn có chính sách riêng cộng tác với tất cả các Ziders nhằm tôn vinh khả năng sáng tạo của các bạn.


Cách tính điểm cho Ziders như sau:
Mỗi tác phẩm upload lên mà được các thành viên khác chọn in (đặt hàng) sẽ được tặng 10 Credit. (Mỗi Credit có giá trị 1.000 đồng).

Bạn đọc thêm về Credit tại đây.
 

CÁC BÀI KHÁC
Quy định bản quyền mẫu Áo
Chuẩn thiết kế
Chất lượng in
Kiểu và size áo
Hình thức thanh toán