TRỢ GIÚP

Chuẩn thiết kế » trở lại
In dọc áo:
Chiều ngang: 7,5 inch - độ phân giải là 100 DPI (750 pixel)
Chiều dọc: 10 inch – độ phân giải là 100 DPI (1000 pixel)
Download file kích thước có sẵn tại đây: PNG, PSD
http://www.aothun.vn/upload/Ki chThuocChuanInDocAo.png
 
In ngang áo:
Chiều ngang: 10 inch - độ phân giải là 100 DPI (1000 pixel)
Chiều dọc: 7,5 inch – độ phân giải là 100 DPI (750 pixel)
Download file có sẵn tại đây: PNG, PSD
Ziders sẽ phải thiết kế theo chuẩn thiết kế của aothun.vn
Ziders dùng chức năng upload mẫu thiết kế trong tài khoản với kích thước thật của file PNG.
CÁC BÀI KHÁC
Quy định bản quyền mẫu Áo
Chất lượng in
Kiểu và size áo
Hình thức thanh toán
Chính sách cộng tác với ziders