TRỢ GIÚP

Tính năng upload thêm hình vào tác phẩm » trở lại
Chào các bạn.

ZDA vừa cập nhật thêm tính năng upload thêm hình kèm theo tác phẩm.

Mỗi tác phẩm có thể đính kèm theo tối đa 6 hình phụ.

Đây sẽ là tính năng tốt để các bạn photographer có thể tạo nên các bộ ảnh chụp chung chủ đề, hoặc các tác phẩm kèm theo hình phóng to hoặc bài hướng vẽ hướng dẫn.

Sau khi gởi tác phẩm thành công bạn sẽ thấy 1 nút để upload thêm. Hoặc ở trang chi tiết có link để gởi thêm (xem hình đính kèm)
CÁC BÀI KHÁC
Ý nghĩa của chữ "ZideanART" ?
Mục đích của ZideanART là gì ?
ZideanART do ai tạo ra ?
Tôi thấy có các chữ ZideanART, Zidean hay Zider hay xuất hiện, chúng là gì ?
Tôi có thể truy cập ZideanART bằng cách nào?
Để được đặt banner quảng cáo trên ZideanART, tôi phải làm gì ?
Premium Zider là gì ?
Tính năng PingBox !