TRỢ GIÚP

Tôi thấy có các chữ ZideanART, Zidean hay Zider hay xuất hiện, chúng là gì ? » trở lại
 • ZideanART: là tên gọi của website, được viết gọn từ: “Z idea and ART”.

 • Zidean: là tên gọi chung của các tác phẩm gửi lên, được đặt theo tên của website.

 • Zider: là tên gọi chung của các thành viên website Zidean (member).

 • Zider+: Là những thành viên đặc biệt được Ban Quản Trị bầu chọn dựa trên những tiêu chí sau đây:
  + Có kinh nghiệm, khả năng thiết kế tốt (dựa trên tác phẩm chất lượng).
  + Có những đóng góp nhất định cho sự phát triển và xây dựng ZideanART.
  + Có tác phong, phong cách tốt.

  Lưu ý: Zider+ không dựa trên cấp bậc và số điểm của thành viên đó (xem thêm phần Hệ thống điểm)

CÁC BÀI KHÁC
Ý nghĩa của chữ "ZideanART" ?
Mục đích của ZideanART là gì ?
ZideanART do ai tạo ra ?
Tôi có thể truy cập ZideanART bằng cách nào?
Để được đặt banner quảng cáo trên ZideanART, tôi phải làm gì ?
Premium Zider là gì ?
Tính năng upload thêm hình vào tác phẩm
Tính năng PingBox !