TRỢ GIÚP

Mục đích của ZideanART là gì ? » trở lại
  • ZideanART là một nơi trao đổi, giao lưu, học hỏi của các nhà thiết kế Việt Nam.

  • Thiết lập mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trên tinh thần giúp đỡ và học hỏi.

  • Phấn đấu là website về chuyên ngành Design lớn nhất Việt Nam, và được xây dựng, đóng góp bằng chính công sức của các thành viên đã đăng ký.

  • Tiêu chí chính của Zidean là lòng nhiệt tình, đam mê và tính thần giúp đỡ lẫn nhau.
CÁC BÀI KHÁC
Ý nghĩa của chữ "ZideanART" ?
ZideanART do ai tạo ra ?
Tôi thấy có các chữ ZideanART, Zidean hay Zider hay xuất hiện, chúng là gì ?
Tôi có thể truy cập ZideanART bằng cách nào?
Để được đặt banner quảng cáo trên ZideanART, tôi phải làm gì ?
Premium Zider là gì ?
Tính năng upload thêm hình vào tác phẩm
Tính năng PingBox !