TRỢ GIÚP

Zidean Feature là gì ? Ai là người lựa chọn ? » trở lại
Zidean Feature là tác phẩm được lựa chọn như là tác phẩm ấn tượng nhất trong một thời điểm xác định. Việc lựa chọn này sẽ do ban quản trị thực hiện.
CÁC BÀI KHÁC
Tôi có thể tham gia vào ban quản trị của ZideanART được không ?
Tôi thường xuyên nghe nói đến "RIP", vậy nó là gì ?
ZideanART có thường xuyên tổ chức họp mặt không ?
Làm sao để xóa tác phẩm của mình ?