SUNRISE

» Nhiếp ảnh » Nature |     07-05-2008     | Tác giả: sonamu Đề cử tác phẩm Đặc sắc

Giới thiệu dự án

Bình minh trên biển Lộ Diêu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

chụp trong chuyến offline Zisss | 05/2008

Zider đã tham gia gởi bình luận
ngocviendesign, steppyart, maixa, fooleryn, rockmonkey, genuine, phanxico, redmax, acamax, cruise
 1. ngocviendesign
  ngocviendesign 25-09-2008, 12:02 AM
  Hôm qua thấy tấm này trên trang web giới thiệu miền trung, đang tim lại líck.
 2. steppyart
  steppyart 10-05-2008, 09:57 AM
  bầu trời đẹp quá chị ! fav
 3. maixa
  maixa 10-05-2008, 12:19 AM
  Bình mình đẹp quá, fav
 4. fooleryn
  fooleryn 09-05-2008, 07:31 PM
  dep wa! em fav na` hehe
 5. rockmonkey
  rockmonkey 07-05-2008, 06:19 PM
  bầu trời và con thuyền...đẹp đó bưởi
 6. genuine
  genuine 07-05-2008, 08:44 AM
  cái đường chân trời nghiêng nghiêng, cái tàu cũng nghiêng nghiêng, cái thuyền cũng nghiêng nghiêng
  genuine
  genuine 09-05-2008, 06:51 AM
  é... sao nó ra code tè le.. sorry à.. fav bù
  ngocviendesign
  ngocviendesign 08-05-2008, 04:45 AM
  ủa em đâu thấy gì nghiên đâu?
 7. phanxico
  phanxico 07-05-2008, 08:26 AM
  Bầu trời đẹp wá! FAV!
 8. redmax
  redmax 07-05-2008, 08:25 AM
  Chuẩn lun gòi ss ......
 9. acamax
  acamax 07-05-2008, 06:53 AM
  bầu trời, mặt trời tuyệt vời..........
 10. cruise
  cruise 07-05-2008, 06:39 AM
  Mặt trời đệp...........:-))